Se nam v Jadranu obeta še bolj mrzla voda?

Se nam v Jadranu obeta še bolj mrzla voda?
March 7, 2006 Ujusansa Surf Klub

Italijanska dru&#382ba Terminal Alpi Adriatico namerava zgraditi sredi Tr&#382aškega zaliva terminal za sprejemanje in uplinjevanje teko&#269ega plina, kakor tudi podmorsko-podzemski plinovod, ki bo povezal terminal z italijanskim nacionalnim plinskim omre&#382jem SNAM pri Vilešu. Terminal naj bi stal neposredno ob slovensko italijanski pomorski meji, vzbuja pa precej strahu.

Platforma bo iz cementa. Dolga bo 300 m, široka pa 100 m. Zgradili jo bodo v španiji in jo pripeljali v Tr&#382aški zaliv po morju. Posadili jo bodo na droge, ki bodo zasajeni v morsko dno. K terminalu bodo priplule ve&#269 kot 300 metrov dolge ladje. Letno jih bo prišlo predvidoma 95. Terminal bo povezan s kopnim s 36 palcev debelo jekleno cevjo, ki bo tekla po morskem dnu, bo izolirana in pokrita s cementno plastjo.

Na&#269rt predvideva, da bi teko&#269i plin uplinjevali s pomo&#269jo morske vode. A to predstavlja problem. Upoštevati je namre&#269 treba, da bodo ladje pripeljale uteko&#269injeni plin s temperaturo -160 C°. Morska voda, ki jo bodo uporabljali za segrevanje, pa bo po uporabi za 5 C° hladnejša, kot je bila pred uporabo. A pri tem so va&#382ne tudi koli&#269ine. V enem dnevu bodo namre&#269 uporabili 912 tiso&#269 m3 vode, v enem letu pa kar 332 milijona m3 vode, kar je pribli&#382no 5,5% vseh voda Tr&#382aškega zaliva. Na dlani je, da bi to lahko imelo hude posledice na morsko floro in favno.

Cel &#269lanek v Primorskem dnevniku.

Comments (0)

Leave a reply