Terminal v Tržaškem zalivu – Peticija

Terminal v Tržaškem zalivu – Peticija
April 11, 2006 Klemen Surk

Tr&#382aški zaliv, je majhen, plitev, ekološko ob&#269utljiv, ter gosto naseljen organizem in &#382e danes preobremenjen z raznoraznimi &#269loveškimi dejavnostmi, vklju&#269no z njihovimi posledicami (industrijske, fekalne odplake…). V njem na&#269rtuje italijanska dru&#382ba Alpi Adriatico gradnjo plinskega terminala.

Tr&#382aški zaliv so izbrali kot lokacijo za namestitev dveh plinskih terminalov (offshore – inshore), ki bi v tem okolju, kljub sodobni tehnologiji predstavljala dve nevarni ekološki bombi. Slabšala bi kemi&#269no, fizi&#269no in termi&#269no kakovost morske vode, zraka in videza morske krajine. Pritegnila bi v zaliv okoli 160 velikanskih plinskih tankerjev na leto. Zaradi potrebne varnosti pred morebitnimi teroristi&#269nimi napadi bi zahtevala militarizacijo zaliva in celotnega obmo&#269ja ob njem. U&#269inkov terminala meddr&#382avna meja ne bi ustavila. še manj na morju, kjer je na&#269rtovani terminal bli&#382ji slovenski kot pa italijanski obali. Sedaj lahko svoje nestrinjanje z izgradnjo plinskega terminala v Tr&#382aškem zalivu izrazite s podpisom peticije na strani Mladine.

Novico smo posredovali tudi na stran svetovnih surferskih novic surfersvillage: Slovenian/Italian surfers fight pollution in Gulf of Trieste.

Debata na našem forumu . 

Comments (0)

Leave a reply