Led se topi, morje nara&#353&#269a

Led se topi, morje nara&#353&#269a
March 7, 2006 Ujusansa Surf Klub

Skupna raziskava NASE in Nemškega Aerospace Centra po imenu Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE) je prva raziskava, ki sistemati&#269no pokriva celotno zaledenelo površino Antarktike in bele&#382i spremembe v obsegu ledu. Podatki ka&#382ejo znatno zmanjšanje ledu v obdobju od za&#269etka raziskave (2002) do danes. Ocenjeno zmanjšanje ledu je prispevalo okoli 1.2 millimetra na leto k dvigu morske gladine, kar predstvalja 13 odstotkov celotnega dviga gladin svetovnih morij v tem istem obdobju. Sam led na Antarktiki se je skr&#269il za 152 (+/- 80) kubi&#269nih kilometrov na leto. V enem kubi&#269nem kilometru je 1.000.000.000.000 litrov vode (a dr&#382i?).   Antarktika je najve&#269ji svetovni rezervoar sve&#382e vode.

Projekt GRACE je sposoben izmeriti spremembe mase ledu na celotni ledeni ploš&#269i in obenem ugotoviti, kako se s &#269asom spreminja porazdelitev mase na Zemlji. Ker so ledene ploš&#269e precej nepredvidljive glede njihovega vpliva na dvig morske gladine je GRACE pomemben korak v tej smeri. Ko bo na voljo ve&#269 podatkov za daljše obdobje bo predvidevanje višine morja precej la&#382je.

Comments (0)

Leave a reply