Ni morja? Ni problema!

Ni morja? Ni problema!
June 1, 2006 Klemen Surk

Komur se sliši &#382e slovensko surfanje podobno kot tropsko smu&#269anje bo še bolj zavijal z o&#269mi ob omembi avstrijskega surfanja. Pa se moti. Naši severni sosedi se kljub še ve&#269jemu pomanjkanju morja, kot ga trpimo sami, ne dajo. Tekme, dr&#382avna prvenstva, surf scena med gorami. Ni da ni.

Der Österreichische Wellenreitverband (Austrian Surfing Federation, ASF) je bila ustanovljena leta 1997 v Gradcu. Gradec je eno ve&#269jih surf mest v Avstriji. Haha a res, zakaj? Ker ima svoj val na reki Muri pod mostom gospoda Radetzckyja. Ve&#269 o tem ni&#382je. Med leti 97 in 2003 so v Avstrijski surf zvezi organizirali 7 dr&#382avnih prvenstev in najboljši so imeli mo&#382nost, da so dvakrat zastopali Avstrijo na  European Surfing Championships in na World Surfing Games. Potem so se izgleda malo naveli&#269ali, a kmalu je prišla nova mo&#269. Razvita in bogata avstrijska snowboard scena, ki ima svoj center v Innsbrucku na Tirolskem, se je za&#269ela zavedati surfanja. Korenine špotra, poletni trening ali moda, karkoli je pa&#269 bil razlog, fantje so zadevo zagrabili in sede&#382 ASF preselili v Innsbruck. Sve&#382a kri in nove ideje, ljudje, ki jim je recimo alternativni šport na&#269in &#382ivljenja in v Avstriji se spet dogaja.

Mur-Jam Session 06

Murbreak Jam-Session 06 pod mostom gospoda Radetzky-ja v Gradcu &#382e tradicionalni dogodek. Pred leti smo si ga ogledali tudi v &#382ivo. Zadeva izgleda takole: pod mostom gospoda Radetzky-ja se nahaja brzica rahlo okrepljena z nekakšno potopljeno desko, na most je privezana vrv, zraven brzice je skala, za brzico je blizu tolmun. Idealno prizoriš&#269e za re&#269no surfanje. Kadar je pretok reke majhen, je brzica šibka in se je treba ves &#269as med surfanjem dr&#382ati za vrv. Ob ve&#269jem pretoku pa se dvigne tudi val na brzici in mo&#382no je surfanje brez vrvi.  25. maja se je zbralo kakšnih 15 surferjev "društva" Murbreak, ki se zavzema za promocijo surf kulture v Gradcu. Son&#269ek in ravno pravi vodostaj, ki je za ta spot okoli 4 metre. Ja, namest swella se pri re&#269nem surfanju gleda vodostaj reke. Imajo še en spot pod mostom Hauptbrucke, ki dela na manjši swell oz. vodostaj – 3.2 metra. Poleg lokalcev se je tekme udele&#382ilo tudi nekaj tuje konkurence. Po zraku je letel vodni sprej, oliji in 360 in tekma je bila uspešno zaklju&#269ena. Bratwurst, pivo in after &#382urka, potem pa vsi VW surf vani izginejo. Sicer pa poglej fotke akcije:

Image

Image

Image

Image

Image

Austrian riversurfing open 06

Kljub temu, da je Murbreak tekma &#382e mimo, ni treba obupavat. Od 7. do 10. junija bo v Silzu na Tirolskem še ena tekma v re&#269nem surfanju. štartnina znaša 20 eur, pride lahko kdorkoli, glavna nagrada pa je tritedenski surfari na Bali. Surfanje v Silzu se je za&#269elo okoli 1996, ko so lokalni snowboardeji odkrili val na reki Inn. Danes je Silz &#382ivahno surf mesto z okoli 100 surferji. Tako kot v Gradcu je tudi tu spot pod mostom, kjer cesta v bli&#382ini Silza pre&#269ka Inn.

Program:
7.6.06: &#381urka za ogrevanje
8.6.06: prosti trening
9.6.06: trening, prijave, kvalifikacije, ve&#269erja
10.6.06: trening, finale, podelitev nagrad

Prijave sprejemajo tudi na mail: flox@austriansurfing.at

Image

Stiegl Lansersee Flatwater Classic 2006

Da doka&#382emo, da se v Avstriji okoli surfanja dogaja ve&#269 kot v Angletu hehe še ena tekma z zvene&#269im imenom in še boljšim podnaslovom: International paddle&beer competition.

Organizatorji so o tekmi povedali slede&#269e: po katastrofalno dolgem konstantno flat obdobju na jezerih v Tirolskih Alpah je kon&#269no padla odlo&#269itev, da tekmovanja Stiegl Flatwater Classic ne bo mogo&#269e ponoviti. Kljub o&#269itnim klimatskim spremembam, te le niso dovolj velike, da bi lahko oraganizirali pravo surf tekmovanje v konkurenco legendarnemu Hawaiian Pipemasters. Zato se bomo zadovoljili s tekmovanjem v pedlanju in pitju piva.

Format tekmovanja:
Dve enaki surf deski, dva tekmovalca, 100 metrov do otoka, dve ohlajeni 0,33 krigli piva in nazaj. Kdor pride prvi nazaj napreduje v naslednjo rundo in si s tem prislu&#382i naslednje zastonj pivo. Tekma se nadaljuje po K.O. sistemu in do konca finala mora zmagovalec skupaj v petih rundah spiti 1,65l piva in prepedlati 1000 metrov. Dekleta tekmujejo v lastni kategoriji. Zmagovalec in zmagovalka odneseta domov toliko piva kot sta te&#382ka. Prijav tekmovalcev te&#382jih od 200 kg ne sprejemamo.

Program:
Lokacija: Lansersee
Date: 17. junij okoli 13:00 se dobimo pri Tretboothafen
štartnina znaša 5 eur
surfi so &#382e tu,
Pivo: zastonj za vse tekmovalce
Aftercontest party

Image

Austrian Surfing Open  

Gre pa pri sosedih tudi bolj zares. Tako kot Nemci tudi Avstrijci organizirajo svoje dr&#382avno prvenstvo na bolj valovitem kraju kot je Avstrija. Zmagovalec gre seveda na European Surfing Championships in na World Surfing Games.

Datum: za&#269etek septembra 2006, 10 dnevna &#269akalna doba
Kraj: zahodna oz. ju&#382na obala Portugalske
Format: Open moški, Open &#382enske.

Comments (0)

Leave a reply