Mullaghmore, Irska

Mullaghmore, Irska
February 18, 2006 Ujusansa Surf Klub

Trenutni swell, ki ga big wave surferji po celi Evropi posku&#353ajo &#269im bolj&#353e izkoristiti, je zahteval prvo re&#353evanje.


Mullaghmore 

Re&#353evalci so morali re&#353iti dva surferja, ki sta surfala velike valove pri Mullaghmoru v County Sligo na Irskem. Surferja sta sicer surfala s pomocjo jet-skija in se vlekla na valove, toda ti so bili preveliki in eden od surferjev se je zna&#353el v te&#382avah. Drugemu je uspelo priti do obale in je poklical pomo&#269. Najprej so re&#353evalci poskusili s &#269olnom toda ta se zaradi velikih valov ni moral pribli&#382ati spotu. &#352ele re&#353evalna akcija z helikopterjem je drugega surferja sre&#269no re&#353ila iz vode, jet ski pa je bil prepu&#353&#269en morju. Nobeden od surferjev ni bil po&#353kodovan.

Comments (0)

Leave a reply