Intervju z Donavonom Frankenreiterjem

Intervju z Donavonom Frankenreiterjem
February 19, 2006 Tjaša Stanič

Ker gremo na Jackov koncert in ker bo tam brenkal tudi Donavon Frankenreiter, sem izbrskala en intervju…

Intervju je bil obljavljen v Surferju (June 2004), malo pred izidom albuma ”What’cha know about”

S: Ajej, &#353e en surfer, ki je postal rock zvezda?
DF: Saj vem, situacija je &#269isto nora…
S: V &#269em je stvar? A surfanje ni ve&#269 zadosti?
DF: ne vem. Mislim, da nas veliko za&#269ne igrati, ker se na surf tripih velikokrat zgodi, da pa&#269 ni valov. In potem na veliko poslu&#353amo glasbo in igramo… Poleg tega pa na ladji npr. &#382ivimo v ”dru&#382inski” atmosferi, kar je idealna prilo&#382nost, da razmi&#353lja&#353 o stvareh in pusti&#353 svoji kreativnosti prosto pot.
S: Zdaj ko si poro&#269en, je tvoja &#382ena tvoja najve&#269ja obo&#382evalka?
DF: Ja itak. V bistvu je bilo vse njena ideja. Mislim, da se je naveli&#269ala poslu&#353ati, kako se prito&#382ujem nad svojim delom, pa mi je rekla, naj delam to, kar ponavadi po&#269nem doma. Potreboval sem nekaj &#269asa da sem zlezel iz svojega oklepa… Z njeno in sinovo pomo&#269jo mi je uspelo, onadva sta spremenila vse.
S: Se mora zdaj med predstavami otepati drugih deklet?
DF: Ne… V bistvu veliko potuje. Komaj &#269aka, da gre spet surfat v Avstralijo. Poleg tega pa, saj na mojih koncertih ravno ne leti spodnje perilo na oder…
S: Kako je &#382e ime tvojemu sinu?
DF: Hendrix.
S: Kaj je bila druga opcija: Elvis?
DF: V bistvu sva imela v mislih kar nekaj ”glasbenih” imen: Crosby, Neil, Ozzy. Skoraj sva izbrala zadnjega, ampak sva se bala da bo ta mali &#382iva groza. Potem sem predlagal Hendrix in &#382ena se ni prito&#382evala. Res je super.
S: V retro gibanju si kar vpliven… Verjetno si vesel, da se je  tako razcvetelo…
DF: Seveda! Na za&#269etku se mi je veliko ljudi smejalo v stilu ”Poglej bedaka. To se ne bo nikoli prijelo.” Nih&#269e od njih pa ni dojel bistva. Ne gre za to, kako dobro lahko surfa&#353 na teh deskah, ampak koliko se pri tem zabava&#353.
S: Ampak tvoj ”kri&#382arski pohod”, da bi spet spravil v modo kratke shortse pa ni uspel? Te moti trenutni modni trend?
DF: Ja… Seveda. Ljudi pri Billabongu &#382e celo  ve&#269nost prepri&#269ujem, naj za&#269nejo spet delat kratke shortse, pa sploh ne poslu&#353ajo. Zato si shortse enostavno sam odre&#382em. Pravijo, da se ne bi prodajali. O&#269itno svet &#353e ni pripravljen na njihovo vrnitev.
S: Kaj ti je tako v&#353e&#269 pri kratkih shortsih?
DF: Ima&#353 enak ob&#269utek, kot &#269e bi surfal gol. Niso mi v&#353e&#269 tisti ozki shortsi, ki jih je nosil Tommy Carroll. V&#353e&#269 so mi kratki, ampak udobni. Je pa res, da imajo svoje pomanjkljivosti… Velikokrat se poka&#382e preve&#269 ko&#382e… Tako u vodi kot na pla&#382i. Ampak jaz nimam problemov z goloto.
S: Povej mi kaj je najbolj&#353a stvar, kar se ti je zgodila zadnje &#269ase?
DF: Jack (Johnson) je produciral moj album, posnela sva ga v nekaj mesecih na Havajih, kar je bila res super izku&#353nja. Tukaj sva se spoznala, ko sem bil jaz star 15let, on pa 12 in v bistvu od takrat nisva pre&#382ivela toliko &#269asa skupaj. Ko sva pripravljala album, sva &#269ez dan snemala, popoldne pa surfala. Ob&#269utek je bil ravno tak&#353en kot takrat, ko sva bila &#353e otroka, samo na druga&#269nem nivoju.
S: Glede na to, da je tvoj producent… Je Jack kdaj omenil, da tvoj priimek mogo&#269e ni ravno najbolj&#353i in mogo&#269e ne bo deloval v svetu glasbe?
DF: Hudi&#269a… Verjetno mu je pri&#353lo na misel, ja… Ampak zdaj ga bova kar obdr&#382ala, ni kaj.

Comments (0)

Leave a reply